Primio/la si kupljeni proizvod, ali primjećuješ da je oštećen? Obrati nam se!

Ako nisi zadovoljan/na robom kupljenom u svijetogledala.hr online shopu imaš pravo na reklamaciju u zakonskom roku. Pošalji e-mail s napomenom REKLAMACIJA PO NARUDŽBI (Br.narudžbe) na svijetogledala@gmail.com. U slučaju reklamacije kupac nam je dužan vratiti proizvod u dogovorenom roku. Reklamaciju ćemo smatrati valjanom ako pregledom proizvoda utvrdimo da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U tom slučaju ćemo u roku od 14 dana od primitka valjane reklamacije zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos.

Ukoliko, pak, ustanovimo da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbijemo, morat ćeš platiti poštarinu kako bi ti roba ponovno bila poslana na kućnu adresu.